Toezicht en Handhaving

2 mins read

Overzicht

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) bevoegdheden van toezichthouders; (b) last onder dwangsom; (c) last onder bestuursdwang; (d) bestuurlijke boete; (e) stillegging; (f) invordering en kostenverhaal; (g) intrekking van besluiten; (h) legalisatie; (i) gedogen; (j) praktische begeleiding van handhaving; (k) opstellen van handhavingsbeleid; (l) BIBOB; (m) bevelen bij bodemverontreiniging; en (n) milieustrafrecht

Bestuursrechtelijke Handhaving

Rechtsbescherming

Previous Story

Retail

Next Story

Hotels and Leisure

Latest from Bestuursrecht | Gerelateerde Expertises

Hotels and Leisure

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) Drank- en Horecawet;

Retail

VAN LEEUWEN LAW FIRM ondersteunt retailondernemers bij: bestemmingsplannen om bedrijfsactiviteiten en uitbreidingen veilig te stellen; bestemmingsplannen

Environment and Planning

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) omgevingsvergunning (milieu); (b) omgevingsvergunning